24. Ekoscuk 6.4.2019 

Dobrovolníci se sešli za mírného mrholení, přestože se deklarovalo, že za deště se akce nekoná. Velkou část tvořili místní z obce Bílany, druhou menší polovinu dobrovolníci spolku Barbořice. Čistilo se okolí kolem cyklostezky z Kroměříže přes Bílany do Hulína. Díky všem dobrovolníkům. Věkový průměr byl nízký akce se účastnilo asi 25 dospělých a 26 dětí (někteří se přidali v průběhu, když už se uklízelo:). Všem moc děkujeme za účast, bylo to jako vždy super :-)!

Celkem odpadu: 450 kg, Kolik z toho se podařilo vytřídit: 50 kg.

 

Mariánek milovník přírody IV. a V.

Stejně jako v roce 2017 jsme na Mariánově i letos nechali snít a hrát si dvě skupiny dětí na příměstských táborech, kde podstatné bylo být venku, v přírodě. 14 dětí strávilo krásných 5 dní pobytem v sadu v červenci (23.-27.7.2018) a 14 dětí pak v srpnu (13.-17.8.2018). Měly se úžasně a donesly si plno nezapomenutelných zážítků. Přírodo, lektoři, děti, děkujeme vám všem :-)!!!

 

Zimní a jarní environmentování 2018

V roce 2017 jsme proto vytvořili ve spolupráci s Klubíčkem Kroměříž například program pro rodiny děti ve věku 3 – 6 let zvaný Eko klubík, který stejně jako v roce 2017 tak i v roce 2018 získal finanční prostředky na realizaci v rámci dotačního programu Města Kroměříž, děkujeme. V rámci projektu zvaného Zimní a jarní environmentování jsme tedy využili prostředky na konání pravidelné aktivity pro rodiče s dětmi předškolního věku (8 setkání v měsících duben-červen, foto z akcí viz níže) a konání ekologicky zaměřeného workshopu pro širokou veřejnost (duben 2018, Téma: Jak žít zdravě, ekologicky a ekonomicky III – Pěstujeme si sami, bedýnky a KPZ, foto viz níže).

 

Den Země s chlebopečením a volnou výměnou věcí 21.4.2018

Dne 21.4.2018 jsme ve spolupráci spolkem Klubíčko Kroměříž, z. s. a za finanční podpory Města Kroměříž zorganizovali oslavu Dne Země. Stejně jako v roce 2017 jsme se rozhodli, že při této příležitosti chceme naší Zemi něčím zcela konkrétním prospět, proto jsme svátek pojali jako akci pro širokou veřejnost a spojili „Volnou výměnu věcí“ se skoro již tradičním „Chlebopečením“.

Smyslem „Volné výměny věcí“ je motivovat celé rodiny či jednotlivce k zamyšlení se nad tím, zda vše, co mají doma, opravdu potřebují, a zda je potřeba kupovat stále nové a nové věci, které pak mohou bez užitku ležet v domácnosti. Oslovili jsme spoluobčany s pozváním do Klubíčka, kde mohli věnovat své nepotřebné věci jiným a případně si výměnou odnést domů něco potřebného. Vše bez potřeby platit penězi. Všechny věci, které nenašly nového majitele, jsme pak věnovali na dobročinné účely obchůdku organizace ADRA.

Akce „Volné výměny věcí“ mají ekologický i sociálně-společenský rozměr a rozvíjí uvědomělost občanské společnosti. Ekologický přínos  výměny spatřujeme hlavně v tom, že spousta věcí, které by jinak skončily v popelnicích a potom na městské skládce, se dostane zpět do oběhu. Tím se šetří nejen příroda, ale i finance města a domácností. Toto nakládání se zdroji přispěje k trvale udržitelnému rozvoji a podpoří aktivizaci místních občanů.

Oslava Dne Země probíhala v sobotu dopoledne na zahradě Klubíčka Kroměříž. Návštěvníci se mohly zúčastnit soutěže o nejlepší domácí chléb, odnes si žitný kvásek a nebo jen tak sdílet zkušenosti při pečení kváskového chleba. Děti se skvěle zabavily připraveným doprovodným programem i ve spontánně společnou hrou na zahradě Klubíčka.

Z našeho pohledu byla účast na Volné výměně věcí velmi milým způsobem jak v sobotu pobýt s přáteli a sousedy, popovídat si, zakousnout domácí buchtu či chleba s domácí čalamádou a zdarma si donést domů  pár užitečných věcí s tím, že doma nepoužívané věci věnuji na dobré účely. Bonusem, který si vychutnal každý, kdo přišel, byla dobrá nálada. Děkujeme Městu Kroměříž za finanční podporu a usnadnění tak průběhu přípravné i realizační fáze této environmentální osvětu šířící a rodinu i místní komunitu podporující akce.

 

Podzimní eko akce Barbořice

V rámci třetí dotační výzvy Města Kroměříž jsme zažádali o finanční podporu na konání několika menší eko akcí, které se všechny konaly na podzim 2017. Velmi děkujeme za poskytnutí dotace!

Ku příležitosti mezinárodního Dne stromů jsme v roce 2017 opět zorganizovaly eko akci s různými zábavně-vzdělávacími aktivitami pro rodiny s dětmi (dopoledne 20. října = oficiální mezinárodní Den stromů). Akci jsme uspořádali ve spolupráci s Klubíčkem Kroměříž na zahradě ZŠ Zachar.

V měsíci listopadu jsme dále uspořádali besedu pro širokou veřejnost na téma bezobalové potraviny a domácnost. Beseda se konala ve spolupráci s Klubíčkem Kroměříž, které nám bezplatně poskytlo zázemí pro konání akce. Pozvali jsme do Kroměříže majitele bezobalového obchodu ve Zlíně , kteří bezobalově nejen podnikají, ale i žijí. Jedná se o mladé rodiče dvou dětí, kteří mají mnohé co říct i nabídnout. Tato akce měla za účel motivovat širokou veřejnost k zamyšlení se nad množstvím zbytečného odpadu (obalů), které produkujeme. Besedy se zúčastnilo více jak 20 osob a zaznamenala velký ohlas. Beseda byla součástí workshopu Jak žít zdravě, ekologicky a ekonomicky konaného dne 17.11.2017.

Dále jsme v rámci podzimních eko akcí uskutečnili 3 akce, jakožto návazné aktivity EVVO programu Eko klubík, podpořeného v druhé dotační výzvě pro rok 2017 (8 setkání rodičů s dětmi od 3 – 6 let s programem zaměřeným na environmentální výchovu). Návštěvu záchranné stanice pro živočichy Ornis, která je spravována Muzeem Komenského v Přerově, p.o. (https://www.ornis.cz/) se nám podařilo zorganizovat v měsíci listopadu (16.11.2017). Ornis nabízí řadu environmentálně orientovaných výukových programů, z nichž jsme si vybrali „Ježkův rok“. Byla podniknuta hromadná cesta vlakem s využitím MHD dopravy po městě Přerov. Celou akci jsme vnímali jako ekologickou aktivitu podporující cestování hromadným způsobem dopravy, lásku k živočichům všeho druhu (záchranná stanice umožňuje i přímý kontakt se zvířaty) a environmentálně zaměřené vzdělávání předškolních dětí. Dálšími akcemi byly „Vánoční“ exkurze do ZO ČSOP Via Hulín a centra MáTy v Hulíně (dne 22.12.2017, 11 dospělých+15 dětí) a „sváteční“ návštěva Svatého Hostýna (29.12.2017, 13 dospělých+14 dětí). Obě akce byly orientované na rodiny s dětmi, které navštěvovaly v roce 2017 Eko klubík a byly svým zaměřením podporující ekologický způsob života (hromadná doprava vlakem, autobusem) a lásku k přírodě a pobytu v ní.

Jablečný den 21.10.2017

V rámci podzimní akce „Jablečný den“, kterou letos pořádalo město Kroměříž prvním rokem, připravil náš spolek program také pro její nejmenší návštěvníky. Vymysleli jsme tvořivé aktivity a soutěže, které tematicky souvisí s podzimní sklizní jablek a hrušek. Podařilo se nám rovněž zajistit ruční lis pro výrobu jablečného moštu, na němž jsme zájemcům demonstrovali, jak lze z jablíček vylisovat přírodní šťávu a ihned ji ochutnat. Tuto činnost si s nadšením vyzkoušely i samy děti (pod dohledem rodičů).

Moc díky všem, kteří s Babrořicí jabíčkovali a děkujeme rovněž Městu Kroměříž za finanční podporu při konání této krásné akce!

Příměstský tábor Mariánek I. a II. - 31.7.-4.8.2017 a 14.-18.8.2017

V létě 2017 jsme pořádali ve spolupráci s Klubíčkem Kroměříž dva příměstské environmentálně zaměřené tábor pro děti od 3 – 6 let. Šlo o aktivitu, která proběhla již v roce 2016 a v roce 2017 byla pro velký zájem opakována. I letos byly oba tábory zvané "Mariánek milovník přírody", odehrávající se v oblasti Mariánov, velmi vydařené. Počasí nám přálo, děti, rodiče i lektoři byli nadšení.  A protože je podle našeho názoru důležité působit nejen na děti, ale i na celé rodiny, rozhodli jsme se letos o rozšíření této aktivity o program pro rodiče. Na rodiče jsme plánovali působit nejen prostřednictvím jejich dětí, ale také jsme chtěli rodičům nabídnout i poradenství z praktické ekologie, prostor a čas na setkávání a sdílení zkušeností se zaváděním ekologických pravidel, zásad v domácnosti a jejich zařazováním do běžného chodu rodiny. Tato nadstavba byla spolufinancována z dotačního programu Města Kroměříž. Za finanční podporu velmi děkujeme.

Už nyní se těšíme na další ročníky Mariánka :-)!

Exkurze do Kovozoo 3.6.2017

V rámci Týdne pro rodinu, vyhlášeného Městem Kroměříž, jsme zorganizovali 3.6.2017 pro rodiče s dětmi zejména předškolního věku exkurzi do Kovozoo ve Sterém Městě u Uherského Hradiště (Recyklační Ekologické Centrum). Bylo to úúúúžasné! Atmosféra ve vlaku i na místě nezapomenutelná! Návštěvu Kovozoo všem moc doporučujeme. Velmi děkujeme všem účastníkům za pohodový den plný zážitků a samozřejmě i Městu Kroměříž za finanční podporu.

Den Země 22.4.2017

Malá vzpomínka na super akci - Den Země 22.4.2017 - sobotní dopoledne strávené v Klubíčku Volnou výměnou věcí a Chlebopečením...Moc díky všem, co přišli, pomohli a bavili se. Velké poděkování patří také Městu Kroměříž za finanční podporu a Klubíčku Kroměříž za spolupráci. 
Zatím to vypadá, že budeme oblíbenou Volnou výměnu věcí opakovat již 17.6. - 9:00-12:00 v Klubíčku na zahradě. Budeme vás ještě informovat. Pokud se nezadaří, tak spojíme síly a připojíme se k akci Volné výměny v Hulíně v MáTě. Přejeme se, aby akce tohoto typu byly co nejčastěji :-). Jsou totiž super, ekologické a komunitní!

21. Ekoscuk - Ukliďme Česko 8.4.2017

Volná výměna věcí 24.9.2016

Mariánek - milovník přírody: tábor s ekologickou tématikou (15.8.-19.8.2016)

Letos v srpnu jsme organizovali ve spolupráci se spolkem Klubíčko Kroměříž, z. s., příměstský EVVO tábor pro děti předškolního věku (EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta). Tato akce probíhala pod záštitou a za finanční podpory Města Kroměříž. Za dlouhodobou přízeň velmi děkujeme.

Děti předškolního věku jsou přirozeně velmi vnímavé a dychtivé po informacích a láska k přírodě by se u nich měla podporovat všemi dostupnými cestami. V ideálním případě jak jinak než aktivitami v přírodním prostředí. Během trvání i dlouho po skončení eko tábora, který se konal venku v lokalitě Mariánov v Kroměříži, jsme se setkali jen s pozitivními ohlasy jak ze strany dětí, tak ze strany rodičů. Týdenní přírodní hrátky jsme si prostě užili na maximum. Děkujeme tedy všem, dětem za jejich neutuchající radost ze života a kreativitu, rodičům za trpělivost při praní zabahněných tepláků, přírodě za to, že je a můžeme být její součástí a Městu Kroměříž za to, že aktivitu EVVO tábora podpořilo. Ze srdce moc díky!

Kroměřížské chlebopečení 23.4.2016 v Klubíčku Kroměříž

19. Ekoscuk - Ukliďme Česko - 16.4.2016 Barbořina

Jako obvykle i letos jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko, která se v roce 2016 konala v sobotu 16.4. Ve spolupráci s obyvateli Barbořiny, Zdravým městem a Kotvicí jsme se tentokráte rozhodli uklízet nejen odpadky, ale obecně zvelebit lesík Barbořina. Byli jsme totiž osloveni spoluobčany bydlícími na Barbořině, abychom jim pomohli zbavit náš oblíbený "lesopark" náletových dřevin a umožnit tak lepší průchodnost lesíku. Jako předvoj naší akci probíhalo prořezávání dřevin, které měly být stahovány k cestě za účelem štěpkování. A tak se nás téměř 50 (nedalo se to ani spočítat kolik nás bylo) vrhlo do lesa a za silné podpory našich dětí jsme sbírali odpadky a tahaly větve téměř dvě hodiny. Velmi si ceníme dobrovolného zapojení sociální rehabilitace Zahrada. Po dvou hodinkách užitečné práce jsme posbírali cca 60 kg odpadků a vytahali z lesa téměř všechny pořezané dřeviny. Jsme rádi, že množství odpadků se v této lokalitě rok od roku snižuje (bohužel zatím jen zde). Na závěr akce na nás čekalo milé pohoštění v podobě buřtů a kabanosu z domácí udírny (děkujeme pane Karle :-)))!

Sluníčko svítilo, pampelišky kvetly, prostě za nás velmi vydaření akce! Na podzim zase na viděnou! Moooc děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu!

18. Ekoscuk 19.3.2016 Remízek za PL

Kampaň Sítě mateřských center Learning by Doing zasáhla též Kroměříž. Spolky Klubíčko Kroměříž, Barbořice a Zdravé město Kroměříž se rozhodly spolupracovat při organizaci akce na podporu občanské aktivity a zodpovědnosti nesoucí název:  „Práce šlechtí, aneb člověče městský zveleb si kousek prostoru, ve kterém žiješ!“. Dne 16.3. 2016 proběhla v Klubíčku Kroměříž první část akce, a to diskuze neziskových organizací s veřejností a s místostarostou Pavlem Motyčkou. Zamýšleli jsme se nad užitečností šíření a sdílení dobré praxe, a to zejména v oblasti života a životního prostředí v Kroměříži. Účastníků nebylo sice mnoho, o to ale byla atmosféra setkání příjemnější (přispělo tomu i příjemné prostředí Klubíčka a pohoštění v podobě domácích sušenek, buchtiček a chleba). Druhá část akce, úklidový happening, proběhla v sobotu 19.3.2016. Rozhodli jsme se nabídnout možnost občanům prozkoumat prostor remízku nacházejícího se v těsné blízkosti Psychiatrické nemocnice Kroměříž a společnými silami ho zbavit odpadků, které tam „nehodní“ spoluobčané zanechali. Tato lokalita se skládá z několika parcel s různými vlastníky, z nichž ale největší plochu zaujímá parcela patřící Státnímu pozemkovému úřadu s uvedeným využitím v katastru nemovitostí jako sportoviště a rekreační plocha. Bohužel vzhledem k tomu, že prakticky se o lokalitu nikdo nestará, lze v dané oblasti místo fialek nalézt spíše prázdné PET lahve od piva. Řekli jsme si tedy: „Není to škoda?“ A pokusili jsme se společnými silami lokalitu zvelebit! Přišlo nás 30 (z toho 6 malých dětí a 10 mládežníků) a posbírali jsme téměř 250 kg „pokladů“. Máme z toho opravdu dobrý pocit. Nejvíce nás potěšila četná účast mládežníků z Dětského domova Kroměříž, který se do obou akcí aktivně zapojil. Při úklidovém happeningu jsme se snažili, aby atmosféra byla fajn a to nejen díky našemu úsměvu, ale též díky domácím buchtičkám. Bylo to příjemně strávené dopoledne a udělali jsme radost nejen sobě, ale hlavně i přírodě, lidem navštěvujícím tuto oblast při procházkách a rovněž i Kroměřížské radnici, která má zas o trošku „čistší“ pole působnosti J. Moc díky všem, kteří přišli, byli jste všichni skvělí! Nechť žije dobrý pocit z veřejně prospěšné práce! Děkujeme Síti mateřských center i Městu Kroměříž za podporu a těšíme se na další spolupráci.

Celá akce byla prezentována na mezinárodní konferenci Evropský habitat na sympozionu Akademie svobodného a aktivního občanství v Praze dne 17.3.2016.

 

 

17.ekoscuk 29.11.2015 okolí Vážanské cihelny

Dne 15.11. musel být plánovaný ekoscuk bohužel zrušen kvůli nepřízni počasí. Pršelo a tak remízek za Psychiatrickou nemocnicí zůstal letos na podzim bez našeho ošetření. Za 14 dní poté jsme se sešli k úklidu okolí Vážanské cihelny. Počasí asi tak akorát na konec listopadu. Odvahu našlo osm dobrovolníků + jedno miminko :-). Moc nás tedy nebylo. Podzimní akce by se tedy daly shrnout jako spíš slabší, ale nevadí, důležité je, že snaha byla. Vyrazili jsme mezi garáže za sběrným dvorem a v podstatě jsme se dál ani neposunuli, na osm lidí tam čekalo bince až, až. Tak jsme prozkoumali veškerá travnatá zákoutí a na docela malé ploše jsme nasbírali okolo 90 kg směsného odpadu (včetně staré matrace, televizoru či skoro nového hasicího přístroje) a 34 kg skla. Z těchto čísel je patrné, že v okolí těchto garáží se hooodně konzumují alkoholické nápoje :-). Všem mockrát děkujeme, že přišli a přiložili ruku k dílu! Zvláštní poděkování patří oběma zaměstnancům Města KM, kteří přišli a zajistili dokonce pohoštění pro  zúčastněné. Mooooc fakt díky těm, co přišli, budiž jim odměnou dobrý pocit z užitečné práce!

Jinak vzhledem k tomu, že jsme dnes uklízeli možná i na soukromém pozemku, kladu si otázku, jsme opravdu lidi nebo spíš čuňátka?

Zdobení Vánočního stromku 26.11.2015

16. ekoscuk - 1.11.2015 Zachar

Krásný první nedělní listopad se rozhodlo strávit prací pouze sedm šlechetných lidiček a 4 dětičky. Že by nám udělaly čáru přes rozpočet Dušičky :-)? Nebylo nás mnoho a odpadu tentokráte také ne. S úsměvem na rtech a s přátelským pokecem jsme v lokalitě bývalého sadu za nemocnicí, chcete-li za Zacharem, posbírali necelých 40 kg odpadu (31 směsný + 6 kg sklo). Že by opravdu bylo už konečně znát, že tuto lokalitu uklízíme pravidelně 2x do roka :-)? Nebo, že by už konečně začali být obyvatelé Kroměříže čistotnější :-)))? No každopádně to bylo moc fajn setkání a vy, jenž jste nebyli, můžete jít příště, těšíme se na vás! Moc díky našim třem kamarádům, kteří i tentokráte rozšířili naše rodinné řady :-).

Exkurze areálu Sluňákov o. p. s. pro děti předškolního věku s rodiči 25.9.2015

Exkurze areálu Sluňákov o. p. s. pro děti předškolního věku s rodiči

Projekt jsme realizovali v souladu s projektovou žádostí - Číslo dotační smlouvy 172/03/15/2

Dne 25.9.2015 jsme uskutečnili celodenní exkurzi do areálu Centra ekologických aktivit Sluňákov o.p.s. Akce se zúčastnilo 19 dospělých a 24 dětí (viz prezenční listina). Dětem bylo umožněno vyzkoušet si cestovat ekologickým hromadným prostředkem – vlakem. Dokázali jsme si, že v tak velké skupině je tato doprava vlastně extrémně šetrná k životnímu prostředí, protože v našem případě nahradila dopravu nejméně dvanácti auty. Celý areál Sluňákova nám byl velmi poutavě představen a zúčastnili jsme se programu s tématikou Bobři a jejich život. K dispozici nám byl jako zázemí poskytnut velký sál. Oběd si hradili účastnící sami. Děti měly možnost si prohlédnut velké množství poutavé ekovýchovné literatury a následně si vybrat jako dárek nějakou literaturu sebou domů (soupis viz faktura).

Všichni účastnící byli nadšeni. Akci bychom pro velký úspěch rádi v budoucnu zopakovali.

Děkujeme Městu Kroměříž za poskytnutí dotace a umožnění mnoha rodin, především pak dětí předškolního věku, získat pocit, že cestovat vlakem může být nejen ekologické ale i zábavné, a že místo indoor heren mohou být nádherné outdoor herny přímo v přírodě.

Jsme přesvědčení, že účel projektu – tedy environmentální vzdělávání a osvěta - byl beze zbytku splněn.

15. ekoscuk - 16.8.2015 Vážanská cihelna poprvé

16.8. jsme zcela výjimečně vyrazili uklízet v létě. Oslovili nás totiž organizátoři konference TEDx a ti se neodmítají :-). Chtěli si prostě jen tak zauklízet, což se jim splnilo a v počtu 11 dospělých a 3 dětí jsme se vypravili alespoň trošku očistit prostor v blízkosti Vážanské cihelny. Jak se píše v článku viz příloha, část jámy už získala "přírodní charakter". Bohužel i přes to, že se jedná o prostor v těsné blízkosti sběrného dvora (tedy bezplatného uložiště odpadu pro občany), leží v okolí zatopené jámy spousta neuvěřitelných pokladů - za nalezené poklady můžeme považovat např. apartní monitor, tenisky apod. Nejčastějším pokladem ovšem byly plechovky od piva, obaly od léků a vína a překvapivě i stavební odpad.

Děkujeme moc všem, že i v tom horku zavítali k cihelně se koupat ve vlastní šťávě a odlovili z přilehlé buše něco málo přes 100 kg odpadků (přesně tedy 102, z toho 17 kg sklo).

TEDx nadšenci doufejme, že rozšíříte řady našich skalních fanoušků a na viděnou na podzim :-)!!!

Budíš vám všem odměnou dobrý pocit z dobře odvedené práce!!!!

  Kroměříž žádá zrušení dobývacího prostoru v cihelně, i když jí nepatří - iDNES.pdf (140000)

stánek Barbořice na Dnu dětí 30.5.2015

stánek Barbořice na akci Klubíčko světel 16.5.2015

14. ekoscuk 18.4.2015 - úklid prostoru za PL

Na 14. ekoscuku se nás sešlo 14 dospělých + 4 děti. Opět po roce jsme zavítali do prostoru za Psychiatrickou nemocnicí a jako vždy bylo co sbírat. Pytle se plnily a plnily a i přes to, že nás nebylo mnoho nasbírali úctihodných 402 kg (kvalifikovaný odhad :-)). Celá akce byla v rámci celorepublikové akce "Ukliďme Česko" - www.uklidmecesko.cz. Organizátoři nám dokonce zaslali reklamní tričko (viz foto:-)).


Akce se zůčastnila též novinářka Soňa Ličková (viz článek přílohou).


Děkujeme moc všem, kteří přišli.

 

Sdružení Barbořice vyrazilo na jarní úklid přírody_ nasbírali 400 kilo odpadků - Kroměřížský deník.pdf (266283)

13. ekoscuk 5.4.2015 - úklid sadu za nemocnicí

Velikonoční jarmark 28.3.2015

12. ekoscuk 22.3.2015 - úklid Barbořiny

Výstava neziskových organizací - únor 2015

11. ekoscuk 30.11.2014 - úklid sadu za nemocnicí

10. Ekoscuk v rámci celorepublikové akce "Ukliďme Česko" Zachar a Zacharka

Zahrada Mariánov

Devátý Ekoscuk 6.4. 2014 - úklid kolem kolejí od Bágráku po řeku Moravu

Devátý Ekoscuk se konal 6. dubna, sešlo se nás tu nejvíc, ze všech zatím konaných akcí – přišlo 39 dobrých lidí (z toho 3 děti)! Díky Vám všem, že jste přiložili ruce k dílu! Moc si Vaší práce vážíme! Za 1,5 hod. se udělalo neuvěřitelně práce! Vyčistili jsme kousek Kroměříže od vlakové zastávky za Kauflandem až po cestu u řeky Moravy. Sesbíralo se celkem 232 kg nepořádku (číslo se liší od počtu na namístě zanechané informační cedulky, jelikož jsme na 7 lidí a 6 pytlů zapomněli, protože se v zápalu sběru zatoulali kousek dále od avizovaného místa úklidu:).  Také jsme zde záměrně neodklidili dvě černé skládky, protože nám přišlo zbytečné hromadu přesunovat nebo přesypávat do pytlů, které by nám na to stejně nevystačily. Skládky nahlásíme nejen na městský úřad, ale i na registr černých skládek (www.zmapujto.cz) – a Tímto všechny obyvatele Kroměříže prosíme, aby, když někde potkají černou skládku, tak ji také tímto způsobem ohlásili, nebo nám dali vědět na barborice-km@seznam.cz, díky! 17.5. proběhne v rámci celé ČR akce Ukliďme Česko! Zaměřená na likvidaci černých skládek veřejností, chceme se do ní také zapojit, takže další setkání bude 17. 5. 2014 zatím jsme neurčili místo úklidu, tak nám pošlete tip, díky! Vyzíváme tímto i školy, veřejné instituce, firmy či jiné dobré lidi, aby se na www.uklidmecesko.cz zaregistrovali a uspořádali své úklidy po Kroměříži, nebo nám poslali tip na černou skládku, či zaneřáděnou lokalitu na výše uvedený mail. Děkujeme. Více o této i jiných akcích najdete na www.barborice.cz.

Osmý ekoscuk - úklid prostoru za PL 9.3.2014

9. března proběhl letos první a celkově už náš osmý oficiální Ekoscuk. Téměř na den jsme se vrátili na „místo činu“ do prostoru za Psychiatrickou nemocnicí v Kroměříži (dříve léčebnou:). Mírná zima a málo sněhu způsobily, že vše zakrývalo načechrané listí z podzimu, které spoustu nepořádku schovalo. Přesto se nám podařilo vyčistit tento prostor od 228 kg odpadu. Opět se z nálezů potvrdilo, že je toto místo velmi využívanou lokalitou pro vaření v přírodě – především pervitinu, že si zde často někdo odloží nejednu část oděvu a popije spoustu piv z plechu i plastu, ale i dalšího podle láhví lepšího tvrdého alkoholu. Velké množství lahviček od Alpy prozrazovalo pobyt spousty revmatiků, nebo osob, které používají toto léčivo spíše vnitřně. Pár pelíšků s madračkou, stará pneumatika či kobereček, které se již zelenaly jarem, nebylo ničím neobvyklým. Novým poznatkem tentokrát bylo, že tohoto místa využívají i hledači cenných kovů – desítky metrů vykuchaných kabelů různých barev a velikostí musely někomu opravdu chybět. Krásné jarní počasí nás zahřálo na těle a dobrý skutek i na duši. Velice si vážíme pomoci přátel ze Zahrady (sociální rehabilitace) a jim i dalším pomocníkům děkujeme, že se i tentokrát zapojili a pomohli kousek světa udělat lepším a čistějším. Snad najdeme v tomto městě i další lidi, ochotné se do těchto akcí zapojit, dříve než nám dojdou síly i nadšení. Přijďte v neděli 6. 4. ukázat, že dokážete něco dobrého a užitečného udělat. Pojďte nám dokázat, že i v Kroměříži žijí lidé, kteří jsou ochotni pomoci měnit svět k lepšímu a nejenom na něj nadávat!

Výstava neziskových organizací - únor 2014

Stejně jako v roce 2012 a 2013 jsme v únoru 2013 prezentovali v Knihovně Kroměřížska naše občanské sdružení Brabořice.

Sedmý ekoscuk - úklid v bývalem sadu za Zacharem 24.11.2013

Dne 24. listopadu proběhl náš sedmý a letos poslední Ekoscuk. Celkem se nás sešlo 22 dobrých lidí a jeden pejsek. Velký dík patří jako obvykle přátelům ze Zahrady a samozřejmě i dalším skvělým pomocníkům, kteří se zapojili do druhého čištění sadu za sídlištěm Zachar. Stejně jako na jaře jsme neskončili sběr tím, že by se nám podařilo tento prostor vyčistit, ale tím, že se již pomalu začalo smrákat. Nepořádku zde bylo opět mnoho, staré madrace, pneumatiky, hromada železa (asi nějaký poklad pro sběrnu:). Toto místo je opravdu zaneřáděné a vzhledem k bujné přírodě se k některým hromadám nešlo moc dobře dostat. Přesto se nám podařilo posbírat celkem 240 kg odpadu (sklo 20 kg, směsný odpad v pytlích 150 kg, nezvážitelný odpad cca 70 kg kvalifikovaným odhadem).

Šestý ekoscuk - úklid Barbořiny 10.11.2013

Stručné info o šestém ekocuku - sběr odpadků na Barbořině, konané v neděli 10.11.2013 (akce byla kvůli dešti přesunuta z 3.11. na 10.11.)

Pozitivní fakta:

- pěkné počasí umožňující bezproblémový sběr

- lesík byl ve výrazně méně zaneřáděném stavu než na jaře, a tak celkový úlovek činil cca: 57 kg směsného odpadu, 31 kg skla a necelých 20 kg starého železa

- přátelé ze sociální rehabilitace Zahrada opět nezklamali a dorazili v hojném počtu

- potkali jsme jednu paní s pejskem, která se nám svěřila, že si téměř při každém venčení pejska odnáší z Barbořiny také nějaký ten odpadkový poklad sebou (zřejmě i díky ní byl lesík významně čistší než na jaře)

Negativní fakta:

- kdyby nedorazila naše přátelská posila ze Zahrady, byli bychom na úklid jen tři, což je z našeho pohledu opravdu smutné a tajně doufáme, že na další ekoscuky v početnějším zastoupení!!!

Jak je možné, že si tolik lidí nechá ujít ten slastný pocit z dobrého skutku, který zdarma nabízíme :-)?

 

Festival Sochy v zahradě 6.července 2013

O.s. Barbořice se účastnilo jednodenního hudebního festiválku na Pionýrské louce, konaného 6. července ku příležitosti zahájení výstavy "Sochy v zahradě IV". Tuto výstavu již počtvrté pořádá nám spřízněné o.s. GET ART!. Sochy v zahradě jsou celé léto k vidění nejen v Podzámecké zahradě, ale především v budově bývalých kasáren na Hanáckém náměstí. Tuto chátrající budovu se snažíme v rámci aktivity "Komunitní centrum Kroměříž" opět přivést k životu!

Na festiválku naše sdružení prezentovalo samo sebe, Mateřské centrum Klubíčko i Komunitní centrum Kroměříž. Dále jsme vařili Fair Trade kávičku a rozlévali bezinkovou štávu, vše za dobrovolný příspěvek. Jak dokazují fotky, sranda byla veliká a bavily se všechny věkové kategorie :-)!

Pátý ekoscuk - senohrabání 23.června 2013

V neděli 23. června jsme se sešli opět s přáteli ze sociální rehabilitace Zahrada a pár dalšími dobrými dušemi, které se chtěli bezplatně ve svém volném čase podílet na zvelebení přírodní lokality v Kroměříži. Tentokrát jsme se na doporučení pana Martina Posoldy, správce kroměřížské zeleně, vypravili na louku u Bágráku, někdy zvanou také nudapláž. Nudit ani naháčovat jsme se ale nepřišli, vypravili jsme se na pomoc trávě a přitom si nahrabat a zahrabat. Do hrabání se nás zapojilo 25 dospělých, 4 děti a jeden pes. Počasí však je a bylo nevyzpytatelné, přicházeli jsme za příjemného vánku s nebem pod mrakem, hrábli jsme si při sluneční výhni a nakonec jsme okusili hustý déšť i krupobití, někteří na veškerou svoji kůži. Když jsme pak doma sušili promoklé prádlo, sluníčko do něj zase pěkně pražilo. Dílo jsme sice nedokončili, ale mohli jsme si zadarmo nahrabat, či se zahrabat a byli jsme v nóbl společnosti, téměř každý hrabač měl svého hrábě :-).

Ekopřednáška pro ZAHRADU 13.června 2013

Dne 13.6.2013 se uskutečnila přednáška na téma Odpady,obaly, recyklace pro klienty zařízení Zahrada - sociální rehabilitace určená lidem s chronickým duševním onemocněním. Přednášku připravily a odprezentovaly za o.s. Barbořici Veronika, Kamila a Drahomíra (+rušivé elementy Verunka junior a Peťánek :-)). Úspěch byl zaznamenán (ani jeden člověk neopustil přednášku dříve než skončila :-))).

Čtvrtý ekoscuk - úklid budovy na Hanáckém náměstí 26.5.2013

Dne 26. května 2013 se uskutečnil čtvrtý ekoscuk našeho sdružení Barbořice a jeho příznivců. Tentokrát nás bylo 26 statečných a neuklízeli jsme v přírodě, ale v přízemí opuštěné budovy na Hanáckém náměstí, která zatím ještě patří městu Kroměříži.  

Barbořice se totiž zapojila do plánování  projektu Komunitního centra v Kroměříži, které by mohlo být v této budově realizované. Prvním zásahem ve prospěch tohoto projektu byl právě zmiňovaný úklid přízemí, které chceme v létě oživit a zpřístupnit. Veřejnost zde bude moci shlédnout výstavu mladých umělců pořádanou sdružením GET ART!, dále taky pár místností s expozicemi neziskovek, které jsou do projektu Komunitního centra zapojeny. 

Při úklidu jsme se zaměřili především na vyklizení nepořádku. Bince zde bylo na kila určitě nejvíc, co jsme kdy na ekoscucích našli. Původně jsme chtěli domluvit odvoz odpadu s městem a firmou Biopas. Nakonec jsme však dospěli k názoru, že bude lepší neutrácet městské peníze za odvoz z místa, které možná čeká podobný osud jako protější budovu. Tedy v případě, kdy se plán Komunitního centra nepodaří zrealizovat. Na co plýtvat prací lidí i penězi města a pomáhat s likvidací budoucí sutě nějaké šedé eminenci. Binec z přízemí jsme se proto rozhodli využít jako součást expozice našeho sdružení.  Odvoz odpadu budeme řešit, až potom, co bude o osudu domu rozhodnuto.  Expoziční část „popelnicové poklady prvního posádkového patra“ ukáže tedy množství a rozmanitost nepořádku z tohoto prostoru. Pamětníci mohou zavzpomínat na artefakty a pozůstatky armádního vybavení, zvědavci se zase poučit z novodobých „skorovykopávek“ a zkusit uhádnout, co čím dřív bylo. Pro mne osobně se stala nejzajímavějším nálezem retro váha, která vážila o minimálně tři kila méně. Na vlastní tíži jsem to vyzkoušela a doma si to převážením na naší váze přezkoušela.

Přátelé z rehabilitačního zařízení Zahrada opět nezklamali, moc děkujeme i tentokrát za jejich pomoc. Oceňujeme také všechny ostatní, kteří si urvali z neděle chvilku a přišli se nadýchat prachu a trochu se umazat při práci. Je moc fajn zažít, že existují stále lidé, kteří zadarmo „jen“ pro svůj dobrý pocit přijdou pomoci. Chcete-li tento pocit taky zažít, určitě nepropásněte náš další ekoscuk.

Třetí ekoscuk - jarní úklid III. - za Zacharem 28.4.2013

Letos již potřetí se skupina ušlechtilých lidí :-) dala v neděli 28.4. 2013 do boje s nežádoucím všudypřítomným bincem. Tentokráte jsme vzali útokem pozemky za nemocnicí, nacházející se v těsné blízkosti sídliště Zachar. Tento delší dobu neudržovaný prostor (původně ovocný sad) náleží Zlínskému kraji a bohužel není nikoho, kdo by se o toto místo staral. Přitom by tato zahrada mohla sloužit obyvatelům Zacharu, a nejen jim, jako krásné odpočinkové místo. Bohužel v současné době slouží některým obyvatelům Kroměříže spíše jako dobré odložiště pro všelijaký odpad či jako místo, kde se dají v klidu provádět všelijaké nekalé činnosti.

Silná skupina 33 "správňáků" + 2 pesani se rozeběhla po vytipovaném prostranství a sbírala a sbírala a sbírala...až nakonec nasbírala úctyhodných 292 kg pokladů (z toho 32.5 kg skleněných), což je zatím náš osobní rekord :-). Mezi největší úlovky bylo možno zařadit: 2 peněženky i s doklady (předáno Městské policii), bohužel již nefunkční televize, dámské brusle, vidle, lopata, batoh s montérkama, část jízdního kola, pneumatika apod. Vzhledem k zarostlosti sadu nebylo možno vysbírat všechny poklady, ale i tak jsme velmi hrdí na všechny bojovníky, kteří se drali křovisky a sbírali, co jim jen síly stačily!!! Jsme si jistí, že náš zásah náhodní kolemjdoucí ocení. Spousta pokladů nám ale zůstala ještě i na příště a bohužel další časem dozajista přibudou - ale pište si, my se vrátíme a vracet budeme :-)!

Děkujeme všem a doufejme, že stejně jako my, měli všichni účastníci dobrý pocit z toho, že zase je kousek Kroměříže o něco hezčí!!!!

Zvláštní poděkování bychom chtěli věnovat přátelům ze Zahrady (sociální rehabilitace určená lidem s chronickým duševním onemocněním), kteří nám opět přispěchali pomoci. Díky patří také Městu Kroměříž (paní starostce) a Biopasu za technickou podporu.

Druhý ekoscuk - jarní úklid II.

V neděli 7. dubna se partička starých i nových známých nadšenců sešla již při druhém letošním ekoscuku! Tentokrát jsme se rozhodli o zvelebení lesíku Barbořina a jeho okolí. Trošku nám snahu komplikoval fakt, že příchod jara se letos trošku opozdil a nás čekaly na Barbořine zbytky sněhu, které částečně schovaly nepořádek. Snažili jsme se tedy posbírat alespoň poklady, které byly viditelné pouhým okem :-). Naše skupinka 29 dospělých, 4 dětí a dvou pejsků se rozeběhla po okolí nejvyššího bodu Kroměříže a sbírala seč jim síly a sníh dovolily. Sesbíralo se na nic moc podmínky celkem slušné množství pokladů a to cca: 65 kg směsného odpadu, 10 kg skla a kvalifikovaným odhadem určených 30 kg starého železa (nebylo možno naši miniaturní závěsnou váhou zvážit). Mezi největší poklady tentokráte patřila stará matrace, lavor a téměř historická železná kramle, kterou si naše nejnadšenější a nejpilnější účastnice vzala domů na památku. Snad ji bude vděčně sloužit :-)!

Rádi bychom opět poděkovali za účast zejména přátelům ze Zahrady (Sociální rehabilitace ZAHRADA určená lidem s chronickým duševním onemocněním) a dětem, pro které to byl nejen nedělní výlet do přírody....Všem ostatním samozřejmě také velký dík a nechť je jim odměnou dobrý pocit z dobře odvedené práce :-). Opět byl uskutečněn alespoň malý dobrý skutek!

Náš dík patří také paní starostce a dalším pracovníkům Města Kroměříž a Biopasu, kteří naši aktivitu podpořili a zajistili pytle na odpad a jeho odvoz.

Úsměvná poznámka na konec: několik kolemjdoucích spoluobčanů nás zvědavě pozorovalo a jedna paní prohlásila: Někdo nepořádek dělá, jiný uklízí...no a my na to: "My jsme Ti hodní :-)!"

Takže pokud vás tato akce zaujala, můžete se příště připojit, akciček bude jistě více :-)))))!

Druhý ekopokec - zahrádka, pěstitelství

První úterý v měsíci březnu se konal náš druhý ekopokec v naší oblíbené kavárně pro matky s dětmi. Po prvním ekopokec v únoru s tématem látkové plenky následovalo téma zahrádka, malopěstitelství a vše kolem ovoce a zeleniny. Prvního ekopokecu se zúčastnili: Kamilka se synkem, Editka s dcerkou, Katka s dcerkou, Veronika, Zdenka s dcerou a vnučkou, Silva se synkem. Druhého ekopokecu se zúčastnili: Kamilka se synkem, Editka, Katka s dcerkou, Silva se synkem, Aleš, Veronika s Pavlem a dcerkou, Míša s dcerkou, Iva s dcerkou (viz foto). Na 2. pokecu se probíralo: bedýnkování, sazeničky, permakulturní pěstování, klíčení semen, moštování, sběr ovoce, sušení ovoce apod.

Nejzajímavější postřehy autorky:

- Editka disponuje lisem na ovoce

- vynikající jsou sušené třešně

- přes zimu vydrží na zahradě/v zemi: pastiňák, kadeřávek, růžičková kapusta

- je zájem o dýni Hokaido

- klíčení semen v PET láhvi

V neděli 10.3.2013 se už parta nadšenců/šílenců :-) rozhodla už po druhé pro úklid území nikoho nacházejícího se za Psychiatrickou léčebnou v Kroměříži. Čekala na nás po roce opět spousta bince....Vzhledem k ročnímu období byly odhaleny všechny „poklady“, které tam lidé zanechali. Kromě běžného odpadu byly nalezeny např. pneumatika, pryžové opláštění z drátů, kabelka, peněženka, různé části oděvu (např. i podprsenka či trenýrky :-)), kondomy, obaly na léky apod. Z nálezů je bohužel zřejmé, že nedaleký lesíček je používán nejen pejskaři k venčení, dětmi ke hraní, ale také na různé jiné aktivity. Při úklidu jsme letos posbírali vzhledem k velké účasti mnohem větší množství odpadu než loni. Posbíráno bylo cca 85 kg skla, 69 kg plastu a 122 kg směsného odpadu. Sbírání proběhlo za účasti 6 dětí a 28 dospělých a 6 psů :-). Podpořit nás přijeli i kamarádi z Brna a Přerova. Za vykonanou velmi cennou práci je třeba poděkovat zejména přátelům ze Zahrady (Sociální rehabilitace ZAHRADA určená lidem s chronickým duševním onemocněním) a dětem, pro které to byl jistě velmi výchovný počin....Všem ostatním samozřejmě také velký dík a nechť je jim odměnou dobrý pocit z dobře odvedené práce :-). Byl uskutečněn alespoň malý dobrý skutek!

Náš dík patří i Městu Kroměříž a Biopasu, kteří náši aktivitu podpořili a zajistili pytle na odpad a jeho odvoz.

Smutné trošku je, že opět se našla jedna nerudná duše (obyvatelka místní lokality), které se nelíbily pytle s odpadem zanechané na místě, jenž bylo domluvené s Biopasem. Ten měl zajistit odvoz odpadu ihned na druhý den (tedy v pondělí). Druhý tak trochu tragikomický zážitek z akce byl zaslechnutý dotaz náhodně kolemjdoucího dítěte (školáka), které se ptalo maminky " A proč to dělají?", ještě chyběla otázka ...A co z toho mají?"...Dobrý pocit zřejmě dnes už není u mnohých lidiček příliš ceněn, ale kdo ho umí ocenit, ten sám moc dobře ví, proč to a to dělá a co z toho má :-)))))!!

Takže pokud vás tato akce zaujala, můžete se příště připojit, akciček bude jistě více :-)))))!

Výstava neziskových organizací 2013

Stejně jako v roce 2012 jsme se v únoru 2013 prezentovali v Knihovně Kroměřížska....myslíme, že i letos se nám nástěnka docela povedla :-)

Úklid obecného prostranství za psychiatrickou léčebnou

V neděli 11.3.2012 se opět parta nadšenců/šílenců :-) rozhodla pro úklid území nikoho nacházejícího se za Psychiatrickou léčebnou v Kroměříži. Čekalo nás více odpadků než jsme čekali....Vzhledem k ročnímu období byly odhaleny všechny „poklady“, které tam lidé zanechali. Kromě běžného odpadu byly nalezeny např. pneumatika, pryžové opláštění z drátů, injekční stříkačka a samozřejmě spousta obalů od léků…že by tolik chřipky :-/...? Z nálezů je bohužel zřejmé, že nedaleký lesíček je používán nejen pejskaři k venčení, dětmi ke hraní, ale také drogově závislými k výrobě jejich "pošušňáníčka". Zdá se, že námi zkoumaný/uklízený prostor byl dle dnes již zarostlého hřiště a střepy pokrytých přilehlých laveček využíván dříve lépe než je využíván dnes....Při úklidu jsme posbírali: 24 kg skla, 11 kg plastu, 15 kg směsného odpadu + pětikilová pneumatika. I tak nám bohužel zbyla spousta práce na příště...Nejsmutnější na celé věci je, že při třídění odpadu a vhazování do sběrných kontejnerů, jsme byli nařčeni z vhazování odpadu do cizích popelnic (a to i přes to, že za popelnice s tříděným odpadem obyvatelé KM individuálně neplatí, a že jsme paní informovali, že odpad je z okolí jejího bydliště)!

Takže pokud vás tato akce zaujala, můžete se příště připojit, akciček bude jistě více :-)))))!

Přednáška o nízkoenergetických domech z přirodních materiálů

V pondělí 27. února 2012 se konala v Knihovně Kroměřížska přednáška o stavbě nízkoenergetických domů z přírodních materiálů. Zajímavé téma přednášel a spoustou ilustrativních fotografií doplnil Viktor Karlík z občanského sdružení Baobaby. Přednášky se zúčastnilo přes pětadvacet lidí, což považujeme u první námi pořádané přednášky za úspěch. Podrobnější informace o této tématice naleznete na www.baobaby.org.

Výstava neziskových organizací v Knihovně Kroměřížska

V období od 1.2.- 29.2.2012 probíhala v Knihovně Kroměřížska Výstava nevládních neziskových organizací města Kroměříže, které se účastnilo také Občanského sdružení Barbořice :-)!

10.9.2011 se sešlo pár lidiček ke sběru, co zahrada Kamčiny rodiny dala...Sbíralo se, peklo se, papalo se..v neděli i moštovalo a popíjelo. Shrnout by se to dalo jako jedno velké MŇAM! Jinak pytel a 2 bedny jablek, jinými slovy 38 l moštu, zdaleka nestačilo pokrýt potřeby našich žíznivých kamarádů a příbuzných. Příště budeme potřebovat sběračů více! Kdo se připojí :-)?

5.9.2011 konečně proběhl náš delší dobu plánovaný úklid odpočinkového místa na Barbořině. Bordýlek tam byl tedy exkluzivní. Najít se dalo téměř cokoli...plenka, vložka, prezervativ, dýmovnice, plné zapalovače...... Naše parta "hic" se ale nezalekla nic a nasbírala: plastové cokoli 2kg, směsný binec 3kg, sklo 6kg. Celkem tedy 11kg věcí, které tam naši přizpůsobivý spoluobčané zapomněli :-). Ještě by to příště chtělo opravit tu lavečku :-)!

20.8.2011 se konala každoroční výstava Flora Olomouc. Pavilon bylinek byl pěkný a účast vystavovatelů zde byla docela zajímavá. Nicméně prodej všeho možného mimo pavilon bylinek trošku kazil celkový dojem. Pokud nemáte rádi spoustu lidí a prodej velkého množství kravin na jednom míst a nemáte trpělivost při hledání toho, kvůli čemu byste Floru rádi navštívili, pak raději zvolte jiný program :-).

12.-14.8.2011 proběhl v Ivanovicích na Hané workshop organizovaný Danem Grmelou (www.slamak.info). Každý, kdo měl zájem, se mohl zúčastnit přednášek na téma stavba domů ze slámy, či přiložit ruku k dílu. Obojí jsme si zkusili. Není nad to, někomu aspoň trošku pomoci a současně se dobře bavit.Vřele doporučujeme!!! Taky můžete přiložit ruku k dílu :-).

6.8.2011 proběhla venisáž výstavy soch mladých umělců, pořádaná občanským sdružením GET ART! (www.getart.cz). Byli jsme tam a zkoušeli nabídnout místo tradičních koláčků trošku zeleniny a ovoce. Kupodivu zájem byl veliký :-)!

Návstěvu výstav občanského sdružení GET ART! vřele doporučujeme!