Spolupracující organizace

Klubíčko Kroměříž, z. s. www.klubickokm.cz/

Město Kroměříž www.mesto-kromeriz.cz/uvod.asp?modul=obcan

Environmentální ústav Kotvice, z.ú. www.facebook.com/kotvicekm/

Sociální rehabilitace Zahrada kromeriz.charita.cz/Soc.rehab.ZAHRADA.htm

Knihovna Kroměřížška www.knihkm.cz/

MojeKroměříž.cz www.mojekromeriz.cz/

Dětský domov Kroměříž www.ddkm.cz/

FALCO přátelé přírody kromeriz.shm.cz/falco-pratele-prirody/