Cedulku, kterou jsme na místě zanechali a reakce na ni!

Cedulku, kterou jsme na místě zanechali a reakce na ni!