....vážení pytlů na sběrném místě...

....vážení pytlů na sběrném místě...