hlavní vchod budovy a dočasné odkladiště odpadu

hlavní vchod budovy a dočasné odkladiště odpadu