Pozvánky na akce 2018

Ekoscuk je pravidelná úklidová aktivita ekologicky orientovaného Spolku Barbořice. Uklízíme minimálně 2x ročně přírodní lokality v Kroměříži a jeho blízkém okolí. Přijďte v neděli 8.4.2018 přiložit pomocnou ruku ke zkrášlení remízku za psychiatrickou nemocnicí.

Sraz sympatizantů a dobrovolníků v 10:00 u zadního vchodu do „psychiny“ – u pitevny. Těšíme se na vás!

Akce se koná ve spolupráci se Zdravým městem Kroměříž.

Srdečně vás zveme na tradiční akci Spolku Barbořice, která se koná ve spolupráci s Klubíčkem. Ku příležitosti oslav Dne Země, budeme domácí chleby péci a ochutnávati a všelijaké věci vyměňovati :-). Přijďte i s dětmi, nebudete litovat! Těšíme se na vás!

Akce je spolufinancována z dotačního programu Města Kroměříž, děkujeme!