Pozvánky na akce 2018

Srdečně vás zveme na další eko workshop, který se bude konat opět v Klubíčku na zahradě, a to 1.6.2018 v 15:00. Součástí workshopu bude volná výměna věcí. Takže třiďte a minimalizujte u vás doma a v pátek 1.6. vše, co již nepotřebujete a ještě to není určené pro odpadkový koš, doneste do Klubíčka :-). Třeba si místo věcí nepotřebných, odnesete domů nějakou věc pro vás potřebnou :-). Vše samozřejmě zdarma :-). Na workshopu bychom vám dále rádi popovídali, jak jsme se loni měli na letním Školákusu v Hostětíně a ochutnáme dobroty z farmy z Cetechovic (také si o ní něco popovídáme). Přijďte, těšíme se na vás!

Ekoscuk je pravidelná úklidová aktivita ekologicky orientovaného Spolku Barbořice. Uklízíme minimálně 2x ročně přírodní lokality v Kroměříži a jeho blízkém okolí. Přijďte v neděli 8.4.2018 přiložit pomocnou ruku ke zkrášlení remízku za psychiatrickou nemocnicí.

Sraz sympatizantů a dobrovolníků v 10:00 u zadního vchodu do „psychiny“ – u pitevny. Těšíme se na vás!

Akce se koná ve spolupráci se Zdravým městem Kroměříž.

Srdečně vás zveme na tradiční akci Spolku Barbořice, která se koná ve spolupráci s Klubíčkem. Ku příležitosti oslav Dne Země, budeme domácí chleby péci a ochutnávati a všelijaké věci vyměňovati :-). Přijďte i s dětmi, nebudete litovat! Těšíme se na vás!

Akce je spolufinancována z dotačního programu Města Kroměříž, děkujeme!