Pravidelné aktivity - děti

Scházení se maminek s malými dětmi (0-4 roky):

Nyní scházení od září v Klubíčku Kroměříž - 1x za 14 dní, úterý dopoledne.

Pokud máte zájem se s námi scházet, prosím kontaktujte nás!

Eko klubík podzim 2017

Díky dotační podpoře Města Kroměříž pokračujeme v EVVO aktivitě Eko klubík. Za finanční podporu velmi děkujeme.

Od září do prosince 2017 máme naplánováno 8 setkání + 2 exkurze (Agro farma Cetechovice a Ornis Přerov).

Eko klubík je vhodný pro rodiče s dětmi předškolního věku (spodní hranice věku dětí není omezena :-)) a jedná se scházení v přírodě doplněné o environmentálně orientované aktivity (stejně jako v roce 2016/2017).

Eko klubík 2016/2017

Eko klubík = volnočasová EVVO aktivita pro děti předškolního věku Klubíčka Kroměříž ve spolupráci s Spolkem Barbřice

Projekt Eko klubík byl připraven a je realizován  ve školním roce 2016/2017 za podpory FONDU ZLÍNSKÉHO KRAJE – SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, programu RP04-16 Podpora ekologických aktivit v kraji v roce 2016. Děkujeme za podporu.

EVVO dětí předškolního věku, kdy jsou děti přirozeně velmi vnímavé a dychtivé po informacích, má dle nás největší smysl. Zde je evidentně největší potenciál děti motivovat ke kladnému vztahu k přírodě a okolí, ve kterém žijí. Eko klubík nabízí rodičům možnost organizovaného pobytu dětí venku s environmentálním zaměřením. Eko klubík je pravidelná aktivita pro děti 3-6 let jednou týdně 4 hodiny + 1 hodina týdně poradenství s rodiči (jak na EVVO aktivity v domácím prostředí). Kapacita klubíku je skupinka 10-15 dětí a počítáme též se zapojením jejich rodičů.

Metodika pro Eko klubík - volně k nahlédnutí a inspiraci.

Metodika.pdf (1465879)