Třetí ekoscuk

07.04.2013 21:21

Třetí ekoscuk se koná v neděli 28.4.2013 (přesunuto o 14 dní dříve kvůli bleskurychle se probouzející přírodě). Sraz ve 14:00 před školou Zachar. Téma: pozdně-jarní úklid přírody - prostor za sídlištěm Zachar (za nemocnicí). Více viz pozvánky na akce.