Šestý ekoscuk 10.11.2013

15.10.2013 23:02

Šestý ekoscuk se koná v neděli 10.11.2013. Sraz ve 14:00 na rohu ulic Kazimíra Rudého a Odbojářů. Téma: podzimní úklid lesíku Barbořina a jeho okolí. Více viz pozvánky na akce.