Sedmý ekoscuk 24.11.2013

15.10.2013 23:05

Sedmý ekoscuk se koná v neděli 24.11.2013. Sraz ve 14:00 před školou Zachar. Téma: podzimní úklid ovocného sadu za nemocnicí. Více viz pozvánky na akce.