Den stromů 20.10.2016 v Podzámecké zahradě

12.10.2016 17:08

Účelem této akce je ukázat dětem i jejich rodičům stromy jako jedinečné a nepostradatelné součásti našeho běžného života a také okolní krajiny. Aktivity budou připraveny pro dvě věkové skupiny dětí tak, aby odpovídaly jejich schopnosti vnímání a chápání a dokázaly jim problematiku přiblížit nenásilnou formou a podnítili jejich zájem o stromy. Oslava Dne stromů bude probíhat v Kroměříži v Podzámecké zahradě, která je ideálním výukovým místem a poskytuje názornou ukázku krásy stromů. Pro děti budou připraveny výtvarné aktivity, hry se stromovou tématikou, kvízy apod., které podpoří jejich vnímání důležitosti stromů a potřeby jejich ochrany. Pro starší děti budou připraveny aktivity, které ověří jejich znalosti.

9:30-11:30 program pro děti do 6 let.

14:00-16:00 program pro děti nad 6 let.

Akci pořádá Spolek Barbořice.