20. Ekoscuk 12.11.2016

12.10.2016 17:23

Přijďte přiložit pomocnou ruku ke zkrášlení lokality Medkovy rybníky. Sraz sympatizantů a dobrovolníků v 10:00 u Medkových rybníků. Akce bude spočívat nejen v úklidu lokality, ale též ve výsadbě stromků, průseku náletových dřevin a jiných údržbových prací. Odměnou kromě dobrého pocitu bude na závěr pro účastníky připraven táborák s pohoštěním. Akce se tentokráte koná ve spolupráci s Moravským rybářským svazem a Zdravým městem. Těšíme se na vás!

Akce se za deště přesouvá na 26.11.2016!